"Znalezienie zdrowia powinno być celem lekarza. Każdy może znaleźć chorobę." A.T. Still

Poznajmy się

Jak przebiega pierwsza wizyta u terapeuty?

Pierwsza wizyta u fizjoterapeuty zawsze składa się z 3 elementów

1

Wywiad

Podczas wywiadu terapeuta pyta Pacjenta o jego obecne dolegliwości – czas i miejsce ich występowania, wcześniejsze epizody bólowe, urazy, wcześniejsze leczenie. Terapeuta w celu dokładnego ustalenia źródła dolegliwości, może zadać pytania o problemy związane z układami pokarmowym, oddechowym, krążenia, a także o uczulenia oraz zażywane leki.

Ważną częścią wywiadu jest również analiza dokumentacji medycznej i badań obrazowych. Jeśli masz badania to zabierz je ze sobą. Brak dokumentacji medycznej nie wyklucza wizyty, w razie konieczności wykonania badań skierujemy do odpowiedniego specjalisty. 

Badanie pacjenta

Badanie pacjenta składa się z testów klinicznych oraz testów manualnych indywidualnie dobranych przez terapeutę na podstawie wywiadu. W czasie badania terapeuta może poprosić Pacjenta o rozebranie się do bielizny. W miarę możliwości prosimy o zakładanie komfortowej bielizny nie ograniczającej ruchów.

2

3

Terapia

Na podstawie wywiadu i badania Pacjenta ustalany jest cel i plan terapii. Terapia w naszym gabinecie dobierana jest indywidualnie. W skład terapii wchodzi leczenie manualne technikami fizjoterapeutycznymi i/lub osteopatycznymi oraz ewentualne ćwiczenia i zalecenia.

Informacja

Każda kolejna wizyta rozpoczyna się od krótkiego wywiadu na temat obecnych dolegliwości Pacjenta i jego reakcji na terapię. Następnie przeprowadzone są testy kontrolne mające pomóc terapeucie ocenić skuteczność terapii. Znaczną część wizyty zajmuje terapia.